Praktijkboek VZW's en directe belastingen

Onderwerp:
Is het toeval of niet dat bijna gelijktijdig met de gewijzigde  
VZW-wetgeving de administratie der directe belastingen zijn oog liet vallen  
op de VZW's?  
 
Waar de oude VZW-wet (1921-2003) gedurende 82 jaar zijn deugdelijkheid had  
bewezen met een mimimum aan fiscale controles zo leverde de nieuwe VZW-wet  
een maximum aan controles op. Zij hebben maar één doel voor ogen nl. de  
commerciële organisaties uit het VZW-circuit halen. Zo leert de theorie.  
 
In werkelijkheid mag men tegenwoordig, of men groot of klein is als VZW,  
zich aan een administratieve controle verwachten. Het is er de controles in  
feite om te doen om de VZW's zoveel mogelijk aan de Vennootschapsbelasting  
te onderwerpen en dit vanaf het ogenblik dat zogezegd een "winst" wordt  
vastgesteld. Het begrip "winst" moet dan in de meeste gevallen nog vertaald  
worden als "kasoverschot".  
 
De Administratie zal repliceren dat deze stelling overdreven is, maar wij  
durven te beweren (en dit aan de hand van veelvuldig meegemaakte controles  
en door ons opgestelde bezwaarschriften) dat dit geenszins overdreven is.  
 
Wij hebben als VSDC-studiecentrum steeds gepleit voor meer en  
efficiëntere controles op VZW's. Het eerste hebben we gekregen maar in veel  
gevallen blijft de efficiëntie ver te zoeken.  
 
Jammer voor de vele goedmenende vrijwilligers en weer een gemiste kans van  
de overheid.

Auteurs:
R. Van Hecke  
G. Poppe


Prijs:
VSDC-leden: € 44 (incl BTW, excl Verzendingskosten)
Niet VSDC-leden: € 55 (incl BTW, excl Verzendingskosten)

Bestel 'Praktijkboek VZW's en directe belastingen '
Meer boeken