Downloads - Boekhouding - Adviezen commissie boekhoudkundige normen

Aanbeveling van januari 2007

Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheid van boekhoud-en jaarrekeningregels opgelegd voor de sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud-en jaarrekeningregels voor VZW's, IVZW's en stichtingen.

Aanbeveling van januari 2007

Advies NFP-1 van 13 juni 2007

Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote VZW's, IVZW's en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen.

Advies NFP-1 van 13 juni 2007