Downloads - Boekhouding - Wetgeving

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen.

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012