Downloads - Directe Belastingen - Aangifte in de rechtspersonenbelasting

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

VZW's kunnen de aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen via deze link www.biztax.be

 

Na de keuze van de taal, kiest u voor 'naar de toepassing-biztax 2014'.

Via 'mijn aangifte' kunt u een aangifte zoeken. Indien uw aangifte niet beschikbaar is, kan u deze aanmaken door te klikken op 'andere aangifte aanmaken'. U moet dan in ieder geval het ondernemingsnummer van de vzw invullen, het aanslagjaar en ook het soort aangifte aanvinken, nl. aangifte RPB.