Downloads

Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen

Ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen tot en met januari 2017

Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921

Aanbeveling van januari 2007

Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheid van boekhoud-en jaarrekeningregels opgelegd voor de sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud-en jaarrekeningregels voor VZW's, IVZW's en stichtingen.

Aanbeveling van januari 2007

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

VZW's kunnen de aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen via deze link www.biztax.be

 

Na de keuze van de taal, kiest u voor 'naar de toepassing-biztax 2014'.

Via 'mijn aangifte' kunt u een aangifte zoeken. Indien uw aangifte niet beschikbaar is, kan u deze aanmaken door te klikken op 'andere aangifte aanmaken'. U moet dan in ieder geval het ondernemingsnummer van de vzw invullen, het aanslagjaar en ook het soort aangifte aanvinken, nl. aangifte RPB.