Downloads

Aanbeveling van januari 2007

Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheid van boekhoud-en jaarrekeningregels opgelegd voor de sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud-en jaarrekeningregels voor VZW's, IVZW's en stichtingen.

Aanbeveling van januari 2007

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen.

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

VZW's kunnen de aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen via deze link www.biztax.be

 

Na de keuze van de taal, kiest u voor 'naar de toepassing-biztax 2014'.

Via 'mijn aangifte' kunt u een aangifte zoeken. Indien uw aangifte niet beschikbaar is, kan u deze aanmaken door te klikken op 'andere aangifte aanmaken'. U moet dan in ieder geval het ondernemingsnummer van de vzw invullen, het aanslagjaar en ook het soort aangifte aanvinken, nl. aangifte RPB.

Advies NFP-1 van 13 juni 2007

Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote VZW's, IVZW's en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen.

Advies NFP-1 van 13 juni 2007