Downloads

K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen.

 K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

K.B. 1 juli 2012, B.S. 17 juli 2012

K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004

K.B. tot uitvoering van artikel 19 bis, derde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004