Downloads

K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003

K.B. betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003