Downloads

Verklaring op eer 2020 - vrijwilligers onder verhoogde jaarvergoeding (KB 18/12/2018)

Deze verklaring op eer is van toepassing op vrijwilligers die binnen één van de volgende categorieën vallen en genieten van het verhoogd jaarlijks kostenplafond:

 

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap  bepaalt;

- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

 

 

 

 

 

Verklaring op eer 2020 - vrijwilligers onder verhoogde jaarvergoeding (KB 18/12/2018)

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), B.S. 4 april 2019

Deze wet voert een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in, waarin alle wettelijke bepalingen inzake VZW's opgenomen zijn. 

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Uit het WVV: de gecoördineerde VZW-wetgeving

De wet van 23 maart 2019 voert het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in. 

De nieuwe wettelijke regels die van toepassing zijn op VZW’s, zijn verspreid in het WVV opgenomen. 

In onze coördinatie vindt u alle relevante wettelijke bepalingen terug.

De nieuwe regels zijn van toepassing op VZW's opgericht vanaf 1 mei 2019.

Op bestaande VZW's zijn de regels van toepassing vanaf 1 januari 2020. 

Bestaande VZW's moeten de statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. 

 

Uit het WVV: de gecoördineerde VZW-wetgeving