Downloads

K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen

K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006

CBN-advies 2010/16 van 10 november 2010

Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2010/16 van 10 november 2010

Wet van 24 juni 2013, B.S. 10 juli 2013

Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft

Wet van 24 juni 2013, B.S. 10 juli 2013

CBN-advies 2010/17 van 10 november 2010

Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2010/17 van 10 november 2010