Downloads

Verklaring op eer 2024 - vrijwilligers onder verhoogde jaarvergoeding (KB 18/12/2018)

Deze verklaring op eer is van toepassing op vrijwilligers die binnen één van de volgende categorieën vallen en genieten van het verhoogd jaarlijks kostenplafond:

 

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;

- de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap  bepaalt;

- het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

 

 

 

 

 

Verklaring op eer 2024 - vrijwilligers onder verhoogde jaarvergoeding (KB 18/12/2018)