Downloads

K.B. 18 december 2012

Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003

K.B. 18 december 2012

K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004

K.B. houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de nieuwe vzw-wetggeving.

K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009

Model van ongesplitst dagboek zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde VZW's, stichtingen en IVZW's

CBN-advies 2009/4 van 11 februari 2009

CBN-advies 2009/13 van 18 november 2009

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

CBN-advies 2009/13 van 18 november 2009

K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk

K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006

CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010

De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door artikel 275/3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Update

CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010