Downloads

M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005

Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005

L'état des recettes et dépenses

(Déposer annuellement au tribunal de commerce) 
modèle minimum normalisé obligé des recettes et dépenses
(Annexe B - A.R. 26 juin 2003)

 L'état des recettes et dépenses

Advies NFP-1 van 13 juni 2007

Openingsbalans en jaarrekening van bestaande grote en zeer grote VZW's, IVZW's en stichtingen die voor de eerste maal de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2003 toepassen.

Advies NFP-1 van 13 juni 2007

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen.

K.B. 6 maart 2007, B.S. 24 april 2007