Downloads

K.B. 25 augustus 2012, B.S. 17 september 2012

Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

K.B. 25 augustus 2012, B.S. 17 september 2012

CBN-advies 2011/1 van 8 december 2010

Toelichting bij de mogelijkheid voor kleine verenigingen en stichtingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan de grote verenigingen en stichtingen

CBN-advies 2011/1 van 8 december 2010

K.B. 18 december 2012, B.S. 31 januari 2013

Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

K.B. 18 december 2012, B.S. 31 januari 2013