FAQ

Een vzw kan op bijkomende wijze activiteiten organiseren (bv. een verkoop, de organisatie van een fuif,…). De netto-opbrengsten mogen uitsluitend aan het doel van de vereniging gespendeerd worden en de organisatie van dergelijke activiteiten moet steeds bijkomstig zijn en mag geen doel op zich vormen. Het organiseren van dergelijke activiteiten kan wel gevolgen hebben voor de BTW-plicht van de vzw (zie vraag : Heeft een vzw een BTW-nummer nodig?).


Zo wordt aanvaard dat bv. een voetbalvereniging ook een kantine uitbaat. De opbrengsten hieruit moeten besteed worden aan het sportieve doel van de vereniging. Wanneer na verloop van tijd zou blijken dat de voetbalactiviteiten op een laag pitje staan, om niet te zeggen, quasi nihil geworden zijn, maar de kantine blijft goed draaien, moet men zich wel de vraag stellen of men niet een café geworden is met als bijkomstige activiteit af en toe een sportactiviteit. 


In dat geval is het noodzakelijk zich even te herbronnen en te bekijken of de handelsactiviteiten niet beter zouden ondergebracht worden in een handelsvennootschap.