FAQ

Vzw’s die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, meer dan één van de volgende criteria overschrijden, moeten een commissaris aanstellen:

  • jaargemiddelde van aantal werknemers: 50 VTE;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro;
  • balanstotaal: 4.500.000 euro.

De aangestelde commissaris moet lid zijn van het Instituut van bedrijfsrevisoren. De titel 'commissaris' is een beschermde titel. Iemand die geen bedrijfsrevisor is, mag de titel van 'commissaris' niet gebruiken.