FAQ

 

De vzw’s moeten één of meer commissarissen benoemen:


wanneer het aantal werknemers, gemiddeld over het jaar, het equivalent van 100 voltijdse werknemers te boven gaat; 


OF 
 
wanneer de vzw bij de afsluiting van het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende drie criteria de onderstaande cijfers te boven gaat: 


1) het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister; 

2) in totaal 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde; 

3) een balanstotaal van 3.650.000 EUR. 


De commissaris wordt benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren (IBR). De titel 'commissaris' is een beschermde titel. Iemand die geen bedrijfsrevisor is, mag de titel van 'commissaris' niet gebruiken.