FAQ

 

De nieuwe VZW-Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 bepaalt dat alle vzw's een boekhouding moeten voeren. De aard van de boekhouding verschilt echter naargelang het gaat om een kleine of een grote vzw. Voor een kleine vzw volstaat een enkelvoudige boekhouding op basis van inkomsten en uitgaven, te voeren volgens een door de Koning vastgelegd model. Dit model kunt u op de website www.vsdc-fb.be terugvinden onder de rubriek downloads.


Grote vzw’s moeten een volledige boekhouding voeren conform de boekhoudwet.


Grote vzw's zijn vzw's die aan twee van de drie volgende voorwaarden voldoen: 

  • een equivalent van 5 voltijdse werknemers;
  • een totaal aan ontvangsten van 312.500 Euro (excl. BTW) andere dan uitzonderlijke ontvangsten;
  • een balanstotaal van 1.249.500 Euro.