FAQ

De mensen van de Administratie die de controle verrichten, kondigen zich meestal op voorhand aan en in gezamenijk overleg kunnen de data verplaatst worden. Zij kunnen allerlei documenten opvragen die met de vzw rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben, zoals bv. de bank- en kasuittreksels, dagboek van ontvangsten en uitgaven, verslagen van vergaderingen, enz.


Indien de vzw forfaitaire onkostenvergoedingen geeft aan de vrijwilligers, zal er zeker gevraagd worden naar de nominatieve lijsten (zie vraag : Welke verplichtingen heeft een vzw indien er vrijwilligers worden tewerkgesteld?).