FAQ

De Administratie zal de controle meestal op voorhand aankondigen. Zij kunnen allerlei documenten opvragen die met de vzw rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben, zoals bv. de bank- en kasuittreksels, dagboek van ontvangsten en uitgaven, verslagen van vergaderingen, enz.

Indien de vzw forfaitaire kostenvergoedingen geeft aan de vrijwilligers, zal er zeker gevraagd worden naar de nominatieve lijsten (zie vraag : Welke verplichtingen heeft een vzw indien er vrijwilligers worden tewerkgesteld?).