FAQ

Handelaars, maar ook ook btw-plichtige vzw’s moeten een dagontvangstenboek bijhouden, waarin zij de dagontvangsten opnemen van alle verkopen waarvoor zij geen factuur opstellen.  Niet enkel de cash-betalingen, die in het kasboek genoteerd worden, maar ook betalingen per bankkaart worden hierin opgenomen. De inschrijving moet per btw-tarief gebeuren.

 

Het dagontvangstenboek is een vastbladig boek waarin het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag moeten worden ingeschreven. Elke globale inschrijving moet verantwoord worden door gedetailleerde stukken, zoals verkoopbonnen, kasticketten, …Registraties in Excel worden niet aanvaard aangezien deze achteraf gewijzigd kunnen worden. Een dagontvangstenboek is verkrijgbaar in boekvorm in de vakhandel of kan elektronisch bijgehouden worden wanneer u over kassasoftware beschikt.

 

Deze verplichting geldt zowel voor btw-plichtige aangevers als voor vzw’s onderworpen aan de vrijstellingsregeling btw kleine ondernemingen.