FAQ

Een GKS is enkel verplicht wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro. Exploitanten die uit hun restaurant- en cateringdiensten minder dan 25.000 euro omzet per kalenderjaar behalen, moeten geen GKS gebruiken. Zij moeten wel een btw-ontvangstbewijs uitreiken voor alle verbruikte maaltijden en bijhorende dranken.

 

De omzet van de diensten die bestaan uit het verschaffen van dranken blijft dus buiten de berekening van de limiet van 25.000 euro. Bij de berekening moet enkel rekening worden gehouden met de omzet uit de maaltijden (onderworpen aan het tarief van 12%; dranken in het kader van maaltijden zijn onderworpen aan 21%).

 

Wanneer uw verenging beschikt over meerdere inrichtingen, moet de drempel per inrichting worden beoordeeld.

 

Verenigingen waarvan hun omzet uit de verkoop van voeding vrijgesteld is op basis van artikel 44 van het btw-wetboek hoeven niet te voldoen aan de GKS-wetgeving. We denken hier bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, rusthuizen en het occasioneel verstrekken van maaltijden door sportclubs op een eetfestijn.