FAQ

Alle vzw’s moeten hun rekeningen neerleggen. Enkel verenigingen die een enkelvoudige boekhouding mogen voeren, kunnen hun jaarrekening neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (zie FAQ “Moet een vzw een boekhouding voeren?”). Alle andere vzw’s moeten hun rekeningen neerleggen op de Nationale Bank. De neerlegging dient te gebeuren binnen de maand nadat de cijfers werden goedgekeurd op een algemene vergadering.

Neerlegging op:

·        Griffie van Ondernemingsrechtbank voor:

o   Kleine vzw’s die voldoen aan de voorwaarden van een enkelvoudige boekhouding: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven + schema van toelichting

o   Kleine vzw’s die voldoen aan de voorwaarden van een enkelvoudige boekhouding, maar toch een dubbele boekhouding voeren: Microschema

·        Nationale bank voor:

o   Micro vzw’s volgens het microschema

o   Kleine vzw’s volgens het verkort model

o   Andere dan kleine vzw’s volgens het volledig model

Meer info vindt u onder de rubriek Algemeen, boekhouding.