FAQ

 

Kleine vzw's, vzw's die dus een enkelvoudige boekhouding voeren, moeten jaarlijks hun rekeningen neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.  Hiervoor is geen termijn bepaald. 


Grote vzw's die een volledige boekhouding voeren, moeten hun rekeningen, binnen de maand na goedkeuring, neerleggen op de Nationale Bank van België.


Indien een kleine vzw toch zijn boekhouding voert in het stelsel van de volledige boekhouding dan moet deze kleine vzw haar jaarrekening neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel en niet op de Nationale Bank van België.


Een vzw die de rekeningen niet neerlegt, riskeert een gerechtelijke ontbinding.